Innkalling til Årsmøte 2022

BKR Årsmøte

Innkalling til Årsmøte 2022

Årsmøtet i Bærum Kulturråd vil finne sted 10. mars 2022. kl. 18:00-20:00 på Storøya Skole – Auditorium, Forneburingen 300, 1364 Fornebu. Parkering i P-hus under skolen. Buss til Fornebu S. (10-15 min. å gå). 

Under Årsmøte kan hver kulturorganisasjon som er medlem, møte med inntil 2 representanter. Organisasjoner som ønsker saker tatt opp på møtet, må sende disse til styret senest 3. mars. Ved stemmeavgivning har organisasjonene en stemme hver. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i saker som er nevnt på dagsorden. 

Agenda

  1. Konstituering 
  1. Valg av møteleder, referent og 1 person til å medunderskrive protokollen 
  1. Årsmelding 
  1. Regnskap 
  1. Budsjett 
  1. Innkomne forslag 
  1. Valg av styre som består av styreleder og seks styremedlemmer 
  1. Valg av Valgkomitésom består av 3 medlemmer 
  1. Valg av revisor 

Endelig innkalling med dagsorden, årsmelding, regnskap og budsjett 7. mars 2022. 

Vel møtt! 

Styret.