Title Image

Kultur fører oss sammen

Bærum Kulturråd er en interesseorganisasjon som styrker og dyrker kultur i Bærum.
Det har jeg fått lov til å erfare og oppleve i flere år som en Bærums beboer. 

De siste 2,5 årene har jeg vært styreleder for Bærum kulturråd og nå har jeg fått førstehåndserfaringer med å se hvordan kultur gleder folk. 

Det vil jeg at flere i Bærum skal oppleve, nettopp fordi Bærum er en fantastisk kommune med flotte folk og variert bakgrunn. 

Styret i Bærum Kulturråd ser et behov for at vi i Bærum får tettere bånd og blir bedre kjent. Det er mulig gjennom kulturen. 

Det er min motivasjon for å ta dette frivillige vervet. De siste månedene har Bærum Kulturråd gjort store endringer for å være mer synlig og ha større påvirkning på beslutningstakere. 

Blant annet har vi etablert oss på Instagram @baerum_kulturrad.
På kort tid har vi fått mange følgere og vi deler mange av våre visjoner her. 

Vårt formål og grunn til at vi eksisterer er for å dyrke, styrke, og samle kulturen i Bærum.
Dette ønsker vi oppnå:

1) Kulturaktører skal få gode betingelser. 

2) Innbyggerne skal få varierte og flotte kulturopplevelser. 

3) Lokalsamfunnet skal ha rikt med kulturtilbud. 


Så nå trenger vi kun at politikere i Bærum setter av nok midler, innsats og plass til kulturen, samt at dere beboere bruker og støtter lokale kulturtilbud i Bærum.


Hilsen,

Lars Thorrud
Styreleder

Styreleder, Lars Thorrud