BKR-Nyhetsbrev-banner

Innkalling til Årsmøte 2020

Innkalling til Årsmøte 2020 søndag 9. februar kl 19.00

BKR Årsmøte

Sted: Punkt - Fornebupilotens lokaler på Fornebu (Forneburingen 200)

Oppmøte og foredrag Fra kl 17.45 er det oppmøte, servering av kaffe og litt å tygge på så kl 18.00 holder Anne Beate Hovind foredraget “Hvilken rolle kan kulturlivet spille i utviklingen av gode steder!”

Årsmøte

Under Årsmøte kan hver kulturorganisasjon som er medlem møte med inntil 2 representanter. Organisasjoner som ønsker …

Se også vedlegg til Årmøte.

Bærum Kulturråd Årsmelding 2019

BKR Årsmelding
Melding til Årsmøte om Bærum Kulturråds styresammensetning, oppgaver og møtevirksomhet i 2019.

Styrets sammensetning


Leder Nina Grøholt
Styremedlem Jacob Falck (nestleder), Marius Stenberg, Kjersti Tubaas, Anne Beathe Ryttersveen og Pål Horsle

Valgkomite: Trine Bendixen, Paal Alme og John Henrik Tvedt

Revisor Eline Lundegaard

Styrets sammensetning representerer bredt innen kulturuttrykkene slik som det står ivedtektene at vi skal.

Status økonomi


Rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og organisasjonens stilling.

Regnskapet viser …
BKR ikon turkis
Ønsker du å støtte Bærum Kulturråds arbeid med å utvikle kulturen i Bærum bør du bli medlem!
Årskontingent kr 300,-
facebook twitter email website 
BKR-Motto