Til KORPS og ORKESTRE i Bærum

---

Bli medlem

Registrer deg som medlem i BKR

Bærum Kulturråd er et talerør for kulturorganisasjoner i Bærum. Vi er også høringsinstans mot politkerne og kommuneadministrasjonen.

Politisk utvalg for Miljø, Idrett og Kultur har tydelig signalisert at innspill fra kulturfeltet blir rettet gjennom kulturrådet.

Korps og orkestre er et av rådets satsningsområder, og våre representanter vil prioritere fanesaker som disse ønsker å få gjennomslag for hos politikere. For å få til dette, er Bærum Kulturråd avhengig å ha dere i ryggen.

Derfor trenger vi din organisasjon som medlem.

Årlig medlemsavgiften kr 300,-.

BLI MEDLEM

---

Fanesaker

Det er 27 korps og orkestre i Bærum, og alle har viktige og lange tradisjoner i kommunen vår.

Bærum Kulturråd vil arbeide for å forbedre rammevilkår for korps og orkestre, herunder prioritere

• øvings- og fremføringlokaler

• økonomiske vilkår

• effektivisering og tilpasning av korpsenes behov til musikk- og kulturskolesamarbeidet.

---

Engasjerte styremedlemmer

Styret i Bærum Kulturråd er satt sammen av personer med ulik kulturfaglig bakgrunn.

Musikkfeltet er sterkt representert med både Jacob Falck, Marius Stenberg og Kjersti Tubaas.

Sistnevnte er korpsenes talerør, og vil være aktiv mot alle korps i Bærum for å få fremmet de viktigste sakene korpsene er opptatt av.

Kjersti Tubaas er utdannet musiker, og har i flere år vært profesjonell musiker i Forsvarets korps og orkestrene i Norge. Nå er hun kommunikasjonssjef for Kulturetaten i Oslo kommune, har aktive barn i korps, og er styreleder i Hosle skolekorps.

Marius Stenberg er utdannet innen administrasjon og økonomi, startet i Eikeli Skolekorps deretter Stabekk Janitsjarorkester, og har viet mesteparten av sin fritid til musikken.

Han startet og har siden ledet Stabekk Storband nåværende Prime Time Orchestra, et av Norges ledende amatørorkester.

De ti siste årene har han sittet i styret i Bærum Kulturråd, og er medlem av brukerstyret i Stabekk Kulturhus. Som frivillig har han vært med å starte opp Musikkflekken, Sandvika Storbandfestival og Sandvika Byfest og har hatt ansvaret for Parkdansen.

Gjennom Bærum Kulturråd er han opptatt av gode lokaler for musikere og orkester, og jobber for kortreist kultur i kommunen.

---

Om Bærum Kulturråd

Bærum Kulturråd, etablert 1986, er de frivillige og kulturorganisasjoners paraplyorganisasjon og fungerer som organisasjonenes forlengede arm til politikere og kommuneadministrasjonen. Bærum Kulturråd arbeider for å øke forståelsen for kulturarbeidet i kommunen.

Det blir ledet av et arbeidende styre satt sammen av representanter fra medlemsorganisasjonen. Styreleder er Nina Grøholt.

Se mer info på vår nettside.

---
---