Til KOR i Bærum

---

Bli medlem

Registrer deg som medlem i BKR

Bærum Kulturråd er et talerør for kulturorganisasjoner i Bærum. Vi er også høringsinstans mot politkerne og kommuneadministrasjonen.

Politisk utvalg for Miljø, Idrett og Kultur har tydelig signalisert at innspill fra kulturfeltet blir rettet gjennom kulturrådet.

Kor er et av rådets satsningsområder, og våre representanter vil prioritere fanesaker som korene ønsker å få gjennomslag for hos politikere. For å få til dette, er Bærum Kulturråd avhengig å ha korene i ryggen.

Derfor trenger vi din organisasjon som medlem.

Årlig medlemsavgiften kr 300,-.

BLI MEDLEM

---

Fanesaker

Det er 27 kor i Bærum, og alle har viktige og lange tradisjoner i kommunen vår.

Bærum Kulturråd vil arbeide for å forbedre rammevilkår for korene, herunder prioritere

• øvings- og fremføringlokaler

• økonomiske vilkår

• effektivisering og tilpasning av korenes behov til musikk- og kulturskolesamarbeidet.

---

Engasjerte styremedlemmer

Styret i Bærum Kulturråd er satt sammen av personer med ulik kulturfaglig bakgrunn.

Kor er representert med Ingebjørg Synnøve Thoresen.

Ingebjørg er utdannet sekretær, med prosjektbakgrunn fra oljebransjen, så som skredder og designer ledet kurs i søm av Bærumsbunaden for Bærum Husflidsforening, og hun jobber nå som interaksjonsdesigner.

Hun har tidligere erfaring fra styrearbeid i Kvinnenettverket i Bærum og i Bærum Pikekor. Hun har hatt aktivt barn i kor.

Hun er korenes talerør, og vil være aktiv mot alle kor i Bærum for å få fremmet de viktigste sakene korene er opptatt av.

---

Om Bærum Kulturråd

Bærum Kulturråd, etablert 1986, er de frivillige og kulturorganisasjoners paraplyorganisasjon og fungerer som organisasjonenes forlengede arm til politikere og kommuneadministrasjonen. Bærum Kulturråd arbeider for å øke forståelsen for kulturarbeidet i kommunen.

Det blir ledet av et arbeidende styre satt sammen av representanter fra medlemsorganisasjonen. Styreleder er Nina Grøholt.

Se mer info på vår nettside.

---
---