Til DANS- og TEATER-aktører i Bærum

---

Bli medlem

Registrer deg som medlem i BKR

Bærum Kulturråd er et talerør for kulturorganisasjoner i Bærum. Vi er også høringsinstans mot politkerne og kommuneadministrasjonen.

Politisk utvalg for Miljø, Idrett og Kultur har tydelig signalisert at innspill fra kulturfeltet blir rettet gjennom kulturrådet.

Dans og teater er to av rådets satsningsområder, og våre representanter vil prioritere fanesaker som dans- og teater-aktørene ønsker å få gjennomslag for hos politikere. For å få til dette, er Bærum Kulturråd avhengig å ha aktørene i ryggen.

Derfor trenger vi din organisasjon som medlem.

Årlig medlemsavgiften kr 300,-.

BLI MEDLEM

---

Fanesaker

Det er 23 aktører innen dans og teater i Bærum, og alle har viktige og lange tradisjoner i kommunen vår.

Bærum Kulturråd vil arbeide for å forbedre rammevilkår for dans- og teateraktørene, med fokus på:

• lokale utøvere på våre fremvisningsarenaer, som blant annet alle scenene under Bærum Kulturhus.

• leiepriser og billettavgifter, samt andre rammer som kan ha økonomisk betydning.

• oppussing av Lille Scenen, og etter hvert også Sandvika Teater.

Vi er også opptatt av at teaterorganisasjonene skal ha tilgang til gode øvingslokaler i sitt nærmiljø.

---

Engasjerte styremedlemmer

Styret i Bærum Kulturråd er satt sammen av personer med ulik kulturfaglig bakgrunn.

Dans og teater er representert med Nina Grøholt og Guro S. Hoel. De er aktørenes talerør, og vil være aktiv mot alle aktører i Bærum for å få fremmet de viktigste sakene de er opptatt av.

Nina Grøholt er utdannet dansepedagog ved Den Norske Balletthøyskole. Hun jobber for KGB dans og ballett, og er produsent for "Trippeldans".

Hun har sittet i styre i BKR i 10 år, og vært styreleder siden 2011. Hun er dessuten styremedlem i Bærum Frivilligsentral.

Guro Smith Hoel er utdannet barne- og ungdomsarbeider, og jobber i Sollerud­stranda barnehage.

Hun har holdt på med teater fra barndommen, spilt og instruert i Bærmuda mini, drevet teatergrupper og startet opp Høvik Barneteater i 2009, der hun er kunstnerisk leder, instruktør og koreograf.

---

Om Bærum Kulturråd

Bærum Kulturråd, etablert 1986, er de frivillige kulturorganisasjoners paraplyorganisasjon og fungerer som organisasjonenes forlengede arm til politikere og kommuneadministrasjonen. Bærum Kulturråd arbeider for å øke forståelsen for kulturarbeidet i kommunen.

Det blir ledet av et arbeidende styre satt sammen av representanter fra medlemsorganisasjonen. Styreleder er Nina Grøholt.

Se mer info på vår nettside.

---
---