Til alle som driver med KULTURARV i Bærum

---

Bli medlem

Registrer deg som medlem i BKR

Bærum Kulturråd er et talerør for kulturorganisasjoner i Bærum. Vi er også høringsinstans mot politkerne og kommuneadministrasjonen.

Politisk utvalg for Miljø, Idrett og Kultur har tydelig signalisert at innspill fra kulturfeltet blir rettet gjennom kulturrådet.

Kulturarv er et av rådets satsningsområder, noe som inkluderer arbeidet til historielag, museums-foreninger, håndverk- og husflidsforeninger, spellemannslag og leikarringer.

Vi vil prioritere fanesaker som organisasjonene som driver med kulturarv ønsker å få gjennomslag ovenfor politikere. For å få til dette, er Bærum kulturråd avhengig å ha organisasjonene i ryggen.

Derfor trenger vi din organisasjon som medlem.

Årlig medlemsavgiften kr 300,-.

BLI MEDLEM

---

Fanesaker

Bærum kulturråd vil arbeide for å forbedrede rammevilkår for organisasjonene som driver med kulturarv, herunder

• Møteplasser for tradisjonsutøving og formidling

• Organisasjonenes økonomiske vilkår

• Tilpasning av organisasjonenes behov til kulturskolesamarbeidet

---

Engasjerte styremedlemmer

Styret i Bærum Kulturråd er satt sammen av personer med ulik kulturfaglig bakgrunn.

Kulturarvfeltet er representert med Anne Kristin Moe, som vil være aktiv for å fremme sakene som organisasjonene på feltet er opptatt av.

Anne Kristin Moe er utdannet kulturhistoriker og jobber som konservator ved Norsk Folkemuseum. Hun har jobbet mye med husflid- og bunadtradisjoner, spiller hardingfele og er styremedlem i Bærum Spellemannslag.

---

Om Bærum Kulturråd

Bærum Kulturråd, etablert 1986, er de frivillige og kulturorganisasjoners paraplyorganisasjon og fungerer som organisasjonenes forlengede arm til politikere og kommuneadministrasjonen. Bærum Kulturråd arbeider for å øke forståelsen for kulturarbeidet i kommunen.

Det blir ledet av et arbeidende styre satt sammen av representanter fra medlemsorganisasjonen. Styreleder er Nina Grøholt.

Se mer info på vår nettside.

---
---