Møter for kulturen i Bærum våren 2016

---

Vi minner om vårt informasjonsmøte "Tilskudd til kulturformål" i dag og Idemyldring Sandvika byfest torsdag 4. februar, se mer info nedenfor.

Kulturmidler illustrasjon med logo til Bærum Kulturråd og Bærum kommune (banner)

Informasjonsmøte om ordningen «Tilskudd til kulturformål» fra Bærum kommune

Torsdag 4. februar 2016, Kommunegården Sandvika

Bærum kommune v/Bitte Skage vil orientere om retningslinjer for «Tilskudd til kulturformål» Det gjelder: Overholdelse av frister for innsendelse av søknad og vedlegg Synliggjøring av støtte i alt markedsføringsmateriell både trykket og på nett Rapportering på bruk av midlene Deltakerne kan sende inn spørsmål av generell karakter på forhånd som vil bli besvart under møtet. …

For påmelding Les mer.

---
---

Ønsker du å støtte Bærum Kulturråds arbeid med å utvikle kulturen i Bærum bør du bli medlem!

Årskontingent kr 300,-.

Register deg som medlem!

---

Følg oss på