Møter for kulturen i Bærum våren 2016

---

Vårt informasjonsmøte "Tilskudd til kulturformål" er I DAG.

Tirsdag 2. februar 2016 kl 18:30-21:00 Kommunegården Sandvika, møterom M4/G1. 

Informasjonsmøte om ordningen «Tilskudd til kulturformål» fra Bærum kommune

Bærum kommune v/Bitte Skage vil orientere om retningslinjer for «Tilskudd til kulturformål» Det gjelder: Overholdelse av frister for innsendelse av søknad og vedlegg Synliggjøring av støtte i alt markedsføringsmateriell både trykket og på nett Rapportering på bruk av midlene Deltakerne kan sende inn spørsmål av generell karakter på forhånd som vil …

Les mer.

---
---
---

Følg oss på