Innkalling til Årsmøte 2016

Torsdag 17. mars 2015 kl 19:00-21:00

Møterom M4/G1 i Kommunegården, Sandvika

---

Vedlagt innkalling til årsmøte torsdag 17. mars 2016 og Sak nr. 8 Valgkomiteens innstilling.

Vedlegg til Sak nr. 4 Årsmelding 2015, Sak nr. 5 Regnskap, Sak nr. 6 Budsjett og Sak nr. 7 Handlingsplan legges frem på Årsmøte. 

Som det går frem av møteinnkallingen, har medlemsorganisasjonene stemmerett. Hvis din organisasjon vil bli medlem gå til Registrering som medlem. Hvis dere gjør dette tett opp til årsmøtet, så ta med bankkvitteringen. Det går også helt greit å melde seg inn på årsmøtet. Medlemskap koster kr 300 pr. år.

Gi beskjed om din organisasjon kommer. Påmelding via skjema på Innkallingen under.

Vi ønsker alle velkommen til Årsmøte!

---
Bærum Kulturråd Årsmøte (standardbilde)

Innkalling til Årsmøte 17. mars 2016

Til kulturorganisasjonene i Bærum, Torsdag 17. mars 2015 kl 19:00-20:30 på Møterom M4/G1 i Kommunegården,Sandvika

Program for Årsmøte Mingling med presentasjon av de oppmøtte organisasjonene

Intro ved leder Nina Grøholt

Årsmøte Saker på dagsorden:

1. Konstituering
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av 1 representant til å medunderskrive protokollen
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Budsjett
7. Handlingsplan
8. Valg

Ved stemmeavgivning har de organisasjonene som er medlem, …

Påmelding og Les mer...

---

Valgkomiteens innstilling til Åsmøte 2016

Innstilling fra valgkomiteen til årsmøte 2016 for nytt styre i Bærum Kulturråd er følgende:

• Nina Grøholt, styreleder gjenvalg for 1 år – kontaktperson for dans og teater

• Ingebjørg S Thoresen, gjenvalg for 1 år, styremedlem og nettredaktør, kontaktperson håndverk og husflid

• Marius Stenberg, styremedlem gjenvalg for 2 år – kasserer og kontaktperson for forsterket musikk

• Kirsti Paasche, nytt styremedlem velges …

Les mer...

---
---

Følg oss på

Vi setter stor pris på at du tar deg tid og redigerer informasjonen på abonnementet dersom du ikke lenger sitter som kontaktperson i din organisasjon. Takk for hjelpen!