Overskrift
---
---

Kjære alle kulturorganisasjoner,

Vi er snart ved veis ende av 2016, det stormer mot jul, høytid og nyttårsfestivitas.

I 2016 feiret vi i Bærum Kulturråd vårt 30års jubileum, med blant annet

• en hyggelig juniettermiddag i BAKgården for våre medlemmer

• en kultur- og nettverkskonferanse for andre kulturråd i regionen under Sandvika byfest

• avslutningsvis med vår eget juletre i Juletreskogen i Kommunegården frem til 2. januar

dette i tillegg til vårt vanlige og høye aktivitetsnivå.

---

I 2017

Av ting som kommer i 2017 ønsker vi å benytte anledning til å fremsnakke følgende;

Årsmøte

Vi avholder Årsmøte torsdag 9. februar kl 19:00. Innkalling og agenda kommer, men hold av datoen alt nå. Vi håper å se mange av dere der!

Kurs i styrearbeid for frivillige organisasjoner

Bærum Kulturråd tilbyr kurs i styrearbeid for frivillige organisasjoner. Kurset egner seg for hele eller deler av et styre. Vi har satt opp to alternative datoer og vil avholde kurset på den dato flest deltakere har anledning til å komme. Maks 25 deltakere.

Datoer:15. februar eller 1. mars 2017 kl 18:00-21:00. Det vil gå ut egen invitasjon til kurset.

Tilskuddsordningen

Vi minner om fristen for å søke støtte hos kommunen; 1. mars 2017. Skriv en god søknad i god tid! Det er også mulig å søke på kulturanleggsmidler innen samme frist.

Se kommunens nettside for mer informasjon;

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-kultur- og-fritid/tilskuddsordninger/kultur/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-kultur- og-fritid/tilskuddsordninger/diverse-ordninger/

Vi vil også i den forbindelse slå et slag for Kulturprisen og Kulturstipendene! Det er bare å nominere gjennom hele året frist innen 1. oktober 2017, og oppfordre unge utøvere til å søke på stipendene.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

«Ungdom og fritid» er knutepunkt for dette i Bærum. Kanskje din organisasjon har prosjekter eller tiltak dere kan hente penger til her.

https://www.baerum.kommune.no/aktuelt/flere-barn- og-unge- skal-med-nasjonal-tilskuddsordning-mot- barnefattigdom/

UKM - Ungdommens Kulturmønstring

På oppfordring fra Kultursjef Berit Inger Øen, og kommune, ber vi dere som er i ungdoms-organisasjoner fremsnakke og oppfordre medlemmer til å melde seg på UKM, som skal være 11. februar, med påmeldingsfrist 1. januar. Med en så rikt kulturliv på barne- og ungdomssiden bør det kunne stilles med mange gode innslag og talenter.

Se lenke http://ukm.no/pl4486/

---

Vi minner om invitasjonen fra Bærum kommune til Kulturlivet i Bærum, sarbeidspartnere og venner av kulturen inviteres til vår tradisjonelle julegløgg.

Torsdag 22. desember kl 14:00

Foajéscenen, Bærum Kulturhus

Su. til: kristin.bjelke@baerum.kommune.no  innen 19. desember.

---

Vi håper alle våre organisasjoner legger bak seg et flott, aktivt og spennende år og ser frem til det nye kulturåret 2017.

Med ønske om

en riktig god jul og
et godt nytt år til alle!

 

Hilsen styret i Bærum Kulturråd

---

Ønsker du å støtte Bærum Kulturråds arbeid med å utvikle kulturen i Bærum bør du bli medlem!

Årskontingent kr 300,-.

---
---