Innkalling til Årsmøte 2017

Torsdag 9. februar 2017 kl 18:00-20:00

Møterom M4/G1 i Kommunegården, Sandvika

---

Vedlagt innkalling til årsmøte torsdag 9. februar 2017 og Sak 7, 8 og 9 Valgkomiteens innstilling.

Vedlegg til Sak 3 Årsmelding 2015, Sak 4 Regnskap, Sak 5 Handlingsplan og budsjett legges frem på Årsmøte. 

Som det går frem av møteinnkallingen, har medlemsorganisasjonene stemmerett. Hvis din organisasjon vil bli medlem gå til Registrering som medlem. Hvis dere gjør dette tett opp til årsmøtet, så ta med bankkvitteringen. Det går også helt greit å melde seg inn på årsmøtet. Medlemskap koster kr 300 pr. år.

Gi beskjed om din organisasjon kommer. Påmelding via skjema på Innkallingen under.

Vi ønsker alle velkommen til Årsmøte!

---
Bærum Kulturråd Årsmøte (standardbilde)

Innkalling til Årsmøte 9. februar 2017

Til kulturorganisasjonene i Bærum, torsdag 9. februar 2017 kl 18:00-20:00 på Møterom M4/G1 i Kommunegården,Sandvika

Program

• Velkommen ved leder Nina Grøholt

• Merete Larsen Husby fra Bærum kommune forteller om trafikksikker kommune.

• Årsmøte

• Til slutt litt tips og råd angående søknad om støtte fra kommunens midler som har frist 1. mars.

 

Årsmøte - Saker på dagsorden

1. Konstituering
2. Valg av møteleder og referent, samt 1 person til å medunderskrive protokollen
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Handlingsplan og budsjett
6. Innkomne forslag
7. Valg av styre som består av styreleder og 6 styremedlemmer
8. Valg av valgkomite som består av 2 medlemmer
9. Valg av revisor

---

Ved stemmeavgivning har de organisasjonene som er medlem, en stemme hver.

Gi beskjed om du/dere kommer.

Påmelding...

---

Valgkomiteens innstilling til Åsmøte 2017

Innstilling fra valgkomiteen til årsmøte 2017 Sak 7 og 9 styre og revisor er følgende:

Sak 7. Valg av styre som består av styreleder og 6 styremedlemmer

• Nina Grøholt, gjenvalg for 1 år, styreleder og kontaktperson for dans og teater

• Ingebjørg S Thoresen, gjenvalg for 1 år, styremedlem og nettredaktør, kontaktperson for kunst, håndverk og annet

• Jacob Falck, gjenvalg for 2 år, styremedlem og kontaktperson lokaliteter og akustikk

• Kjersti Tubaas, gjenvalg for 2 år, styremedlem og kontaktperson korps

• Kirsti Paasche, ikke på valg, styremedlem og kontaktperson for kor

• Lisbeth Hansen, ikke på valg, styremedlem og kontaktperson for kulturarv

• Marius Stenberg, ikke på valg, styremedlem og kontaktperson for band og orkester

 

Sak 8. Valg av valgkomite som består av 2 medlemmer

• Sverre Sørvåg pluss en som styret velger blant sine medlemmer.

 

Sak 9. Valg av revisor

• Bjørn Widding, revisor

 

Bærum, 2. februar 2017

Valgkomiteen for Bærum Kulturråd
Sverre Sørvåg og Marius Stenberg 

Les...

---
---

Følg oss på

Vi setter stor pris på at du tar deg tid og redigerer informasjonen på abonnementet dersom du ikke lenger sitter som kontaktperson i din organisasjon. Takk for hjelpen!