Overskrift

Vi nærmer oss slutten på 2017, nok et innholdsrikt kulturår! Gjennom hele året har vi i Bærum Kulturråd jobbet jevnt og trutt med saker vi mener er viktige for kommunens kulturliv.

Fokus på lokaler

Vi har i flere år hatt et stort fokus på «rom for kulturen» et viktig tema for alle våre organisasjoner, fra de små til de store!

Det handler om:

• rom for øving, fremføring og lagring

• tilgang til både skolebygg og andre lokaler

• priser for å leie

• lokalene skal funke for de som skal bruke dem

• det handler om størrelse, lyd og andre rammer

Dette arbeidet har vi også gjennom 2017 løftet i alle møteforaene vi har, både med kultursjefen, rådmannen og det politiske utvalget.

Vi håper også på at den videre oppussingen av Lille Scene blir igangsatt, det har vært og er fortsatt en av våre fanesaker.

I 2018 blir disse de aller viktigste sakene på vår agenda.

---

Kulturkonferansen 2018; 

SE OSS – HØR OSS!

Bærum Kulturråd og Bærum kommune v/Kultur og samarbeid inviterer til en kulturkonferanse 4. februar - temaene blir publikumsutvikling, presse og sosiale media.

Målet er å gi dere påfyll og verktøy for å nå ut til både eksisterende og nye målgrupper av  publikum, men også i rekrutteringsarbeidet.

Påfølgende årsmøte for Bærum Kulturråd fra kl 16:00.

Hold av søndag 4. februar kl. 12:00–16:00/17:00

Årsmøte 2018

Saker til årsmøte skal være hos styret 3 uker før årsmøte, innen 13. januar (ref. vedtektenes § 4).

Forslag til vedtektsendringer må bli sendt styret innen 1. januar (ref. vedtektenes § 10).

---

Valkomitéen i Bærum Kulturråd søker kandidater til styret

Ønsker du, eller kjenner du noen som vil egne seg til, å arbeide for å øke forståelsen for kulturarbeid i Bærum og være talerør overfor kommunale instanser og politiske myndigheter? Valgkomiteen i Bærum Kulturråd er på utkikk etter kandidater som kan inngå i styret i Bærum Kulturråd. Vi søker utadvendte personer med erfaring fra og evne til å kommunisere med ulike kulturfelt …

Les mer.

Send forslag til Sverre Sørvåg  på sverre.soervaag@sorcura.no  eller til styret på post@baerumkultur.no.

---

Tips oss!

For at vi i Kulturrådet skal kunne jobbe godt og være et aktivt organ er det også viktig at dere som aktører spiller inn saker til oss. Send oss gjerne noen ord på post@baerumkultur.no, så kan vi ta dette med inn på våre styremøter.

---

Nå går vi inn mot julen som er en høytid også for kulturen, og vi håper mange får, eller har fått, gleden av å benytte seg av alle de flotte julearrangementene som er å finne i Bærum kommune. Vi ønsker alle lykke til med juleforestillinger, konserter og arrangementer!

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år.

 

Hilsen styret i Bærum Kulturråd

---

Ønsker du å støtte vårt arbeid med å utvikle kulturen i Bærum bør du bli medlem!

Årskontingent kr 300,-.

---
---