Author: Christine Amdam

En annerledes TV-aksjon

TV-aksjonen 2020 går av stabelen søndag 18. oktober og inntektene i år går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia.

Fornebupiloten, Forneburingen 200

Bærum kulturråd uttaler: Helhetlig plan for utvikling av Fornebusamfunnet

Innledning Ambisjonene for Fornebusamfunnet er høye, ref. kommunedelplan 3 (KDP3). Bærum kulturråd deler intensjonen og vil bidra til å styrke kulturens plass og innbyggersamarbeid på Fornebu. Styrking av Fornebusamfunnet er et av kulturrådets prioriterte aktiviteter ref. egen Strategisk handlingsplan 2020-2023: «Bærum har behov for flere arenaer