Author: Harriet Carlin

BKR bakgrunn (standardbidle)

Innspill til kommunens Handlingsprogram 2015-2018

Bærum Kulturråd er først og fremst paraplyorganisasjon for det frivillige kulturliv, og derfor opptatt av at kulturlivet skal ha så bra vilkår som mulig. I kjølvannet av frivillighet, følger også profesjonell kultur i form av blant annet instruktører, dirigenter, koreografer, regissører: Samarbeid med profesjonelle høyner

BKR Planer (standardsbilde)

BKR Handlingsplan 2014-2016

Ta en titt på Handlingsplan 2014-2016 - Redigert 20.03.2014 Pkt OMRÅDE TIDSPUNKT FREMDRIFT 1 DIALOGMØTE MED FRIKK 3.04.2014 Neste møte oktober Oppfølging av saker som ble tatt opp 1 Bruk av Sjøholmen til kulturformål Mars/april 2014 Sende innspill til Frikk og Eiendomsavdelingen 2 Brannstasjonen på Bekkstua skal legges ned og vi ønsker at

Bærum Kulturråd Årsmøte (standardbilde)

Protokoll fra Årsmøte i Bærum Kulturråd 20.03.2014

Møtet ble holdt i møterom M1 i Kommunegården. Til stede: Eva Bellis Bærum Kulturråd//Rykkinn teater Helene Brass Smågardistene Harriet Carlin Bærum Kulturråd Marit Grefberg Bærum Teaterverksted/Compagniet Nina Grøholt Bærum Kulturråd/KGB Dans og Ballett Magnus Strand Hauge Bærum Symfoniorkester Harald Kolstad Bærum Kulturråd Per Ivar Olsen Snika Barne- og Ungdomsteater Arne Lygre Chorus Felix Ragnar Myrvold Lommedalsbanen Marius Stenberg Bærum Kulturråd/Prime Time Orchestra Ingebjørg Synnøve Thoresen Tekstildesign Bente Løvik Ulven Evje Skoles Musikkorps Arvid

Kulturmelding 2013 – 2023

Bærum Kommune har fått ny kulurmelding. Denne skal vi jobbe etter de kommende 10 årene. I løpet av våren 2014 skal kommunen i samarbeid med Bærum Kulturråd utarbeide handlingsplan for kommende kommunale planperiode. Her kan du lese hele kulturmeldingen, som består av to deler: Basisdokument Retningsdokument

Styret 2013

Verv Navn Telefon representerer denne organisasjonen Styreleder  Nina Grøholt  976 76 996 KGB Dans og Ballett Eva Marie Bellis 918 77 356 Rykkinn Teater Harald Kolstad 918 00 422 Asker og Bærum Historielag Jacob Falck 957 45 683 Evje Skoles Musikkorps/Tubakameratene Nina Vedeler Svendsen 958 70 701 Bærum Kunsthåndverk Kristin Runde Sunde 480 69 372 BærMuDa Mini Marius Stenberg 977 44 973 Prime Time Orchestra Daglig leder Harriet Carlin 958 59 658

Invitasjon til årsmøte 2014

Vi inviterer til årsmøte 20. mars 2014. I tillegg til årsmøtesakene vil Budstikka komme for å gi en orientering om om sin kulturprofil. Kultursjef Trine Bendixen vil orientere om reviderte kriterier når det gjelder kulturfyrtårsordningen Nærmere beskjed om sted og tidspunkt kommer.

Bærum kommune kulturanleggsplaner (standardbilde)

Kulturanleggsplan for Bærum 2013-2016

Kulturanleggsplanen inneholder kortsiktige planer med tiltak som strekker seg over en 3 års periode, og mer langsiktige planer med tiltak der satsinger og prioriteringer kommer må ses i sammenheng med kommunens handlingsplaner, da anleggsplanen pr i dag kun har en økonomi i HP perioden 2013

Sandvika fra Løkketangen med elven

Sandvika By

Sandvika By er en Facebookside som til en hver tid forteller hva som foregår i Sandvika og omegn. Du må være medlem av Facebook for å se siden som du finner her

Sandvika Byfest logo

Sandvika Byfest høsten 2012

Årets byfest er den 7. i rekken og er en fest av, for og med Bæringer! Oppslutningen fra våre kulturorganisasjoner er utrolig stor og vi takker alle som skal være med og som gir Bærums befolkning mange gode byfestopplevelser! Alt om byfesten kan du lese

Protokoll fra møte i FRIKK 22.5.2012 (Se sak 31)

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET MØTEPROTOKOLL SEKTORUTVALG FRIVILLIGHET, IDRETT, KULTUR OG KIRKE 22.05.2012 kl 19:00 Dato: 24.5.2012 Møteleder: Morten Skauge (H) Følgende medlemmer møtte: H Merete Skaug, Henriette Caroline Tønsberg, Liv Skrede, Magnus Ramstad Dahl Ap Kari B. Seljelid, Tone Kristin Grøv Frp Helene Abusdal V/Krf/Pp Wolfgang Plagge (V) frem til kl. 1945 SV Harald Sævareid Følgende medlemmer hadde forfall: H Morten Dahl-Hansen,