Author: Marius Stenberg

BKR Stategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan 2020-2023

Bærum Kulturråd skal bidra til å berøre – begeistre og utfordre  Bærum Kulturråd skal bruke kunst og kultur som sentral kraft til å motvirke utenforskap og polarisering i samfunnet gjennom å skape felles plattformer, felles opplevelser og stedsidentitet. Kunsten kan også speile og uttrykke virkeligheten for ulike deler

KulturKonferansen 2019

Kulturkonferansen 2019 blir holdt 10. februar på Kulturhuset Stabekk Kino fra kl 12:00 Hold av dagen! Vi kommer tilbake til meget interessant innhold og påmelding i løpet av desember.