BKR bakgrunn (standardbidle)

Innspill til kommunens Handlingsprogram 2015-2018

Bærum Kulturråd er først og fremst paraplyorganisasjon for det frivillige kulturliv, og derfor opptatt av at kulturlivet skal ha så bra vilkår som mulig. I kjølvannet av frivillighet, følger også profesjonell kultur i form av blant annet instruktører, dirigenter, koreografer, regissører: Samarbeid med profesjonelle høyner

SBUT Narnia 2012

Invitasjon til kurs i Prosjektledelse 11.-12. oktober 2014

Velkommen til kurs i praktisk prosjektledelse. Lagt til rette for arrangementsledere, frivillige ledere, og andre i kulturlivet som arbeider med eller har ansvar for små og store kulturprosjekter.   Kurset egner seg for kulturorganisasjoner, kommunale virksomheter på kulturområdet, festivaler og store opplevelses- og kulturarrangementer. Også de som har

BKR Planer (standardsbilde)

BKR Handlingsplan 2014-2016

Ta en titt på Handlingsplan 2014-2016 - Redigert 20.03.2014 Pkt OMRÅDE TIDSPUNKT FREMDRIFT 1 DIALOGMØTE MED FRIKK 3.04.2014 Neste møte oktober Oppfølging av saker som ble tatt opp 1 Bruk av Sjøholmen til kulturformål Mars/april 2014 Sende innspill til Frikk og Eiendomsavdelingen 2 Brannstasjonen på Bekkstua skal legges ned og vi ønsker at

Styret 2014

Styret 2014 ble konstituert på styremøtet 10. april 2014. STYRELEDER Nina Grøholt Mobil: 976 76 996 Representerer Dans   STYREMEDLEM Eva Marie Bellis Mobil: 918 77 356 Representerer Teater   STYREMEDLEM Jacob Falck Mobil: 957 45 683 Representerer Musikk   STYREMEDLEM Anne Kristin Moe Mobil: 951 41 894 Representerer Folkemusikk og kulturarv   STYREMEDLEM Nina Vedeler Svendsen Mobil: 958 70 701 Representerer Kunst og kunsthåndverk   STYREMEDLEM - KASSERER Marius Stenberg Mobil: 977 44 973 Representerer Musikk   STYREMEDLEM - NETTREDAKTØR Ingebjørg Synnøve Thoresen Mobil:

Bærum Kulturråd Årsmøte (standardbilde)

Protokoll fra Årsmøte i Bærum Kulturråd 20.03.2014

Møtet ble holdt i møterom M1 i Kommunegården. Til stede: Eva Bellis Bærum Kulturråd//Rykkinn teater Helene Brass Smågardistene Harriet Carlin Bærum Kulturråd Marit Grefberg Bærum Teaterverksted/Compagniet Nina Grøholt Bærum Kulturråd/KGB Dans og Ballett Magnus Strand Hauge Bærum Symfoniorkester Harald Kolstad Bærum Kulturråd Per Ivar Olsen Snika Barne- og Ungdomsteater Arne Lygre Chorus Felix Ragnar Myrvold Lommedalsbanen Marius Stenberg Bærum Kulturråd/Prime Time Orchestra Ingebjørg Synnøve Thoresen Tekstildesign Bente Løvik Ulven Evje Skoles Musikkorps Arvid

BKR Årsmelding (standardbilde)

Årsmelding 2013

Melding til Årsmøte om Bærum Kulturråds styresammensetning, oppgaver og møtevirksomhet i 2013. Styrets sammensetning Leder Nina Grøholt - dans Styremedlem Jan Marius Stenberg - musikk Nina Vedeler Svendsen - kunsthåndverk Eva Bellis - teater Jacob Falck - musikk Varamedlem Harald Kolstad - kulturvern Kristin Rinde Sunde - teater Valgkomite Marit Grefberg Harriet Carlin Revisor Ikke valgt Daglig leder Harriet Carlin Representasjon i andre styrer,

Kulturmelding 2013 – 2023

Bærum Kommune har fått ny kulurmelding. Denne skal vi jobbe etter de kommende 10 årene. I løpet av våren 2014 skal kommunen i samarbeid med Bærum Kulturråd utarbeide handlingsplan for kommende kommunale planperiode. Her kan du lese hele kulturmeldingen, som består av to deler: Basisdokument Retningsdokument