Årsmelding 2011

Vedlegg til sak nr. 5  Styrets sammensetning Leder: Nina Grøholt – dans Styremedlem: Jan Marius Stenberg – musikk Mamta Herland – bildende kunst Bjørn Widding – musikk Jacob Falck - musikk Varamedlem: Harald Kolstad - kulturvern Eva Bellis - teater Andre verv Revisor: Atle Bye Valgkomite: Trine Tandberg Harriet Carlin Daglig leder: Harriet Carlin Representasjon i andre styrer, fora og arbeidsgrupper Sandvika Byfest Bjørn Widding, Eva Bellis

Kommunens satsing på barn og unge

Brev til Sektorutvalget for Barn og Unge Et av Bærum Kulturråd sine fokusområder er barns oppvekst og muligheter for kulturutvikling. Vi er spesielt opptatt av langsiktig utvikling av en god struktur. Vi husker godt hvor stolte vi i Bærum var den gang vi var en foregangskommune

Retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål

Gjelder fra 1. januar 2012. Innholdsfortegnelse Formål Generelle vilkår Retningslinjenes gyldighetsområde Hva slags tilskudd kan det søkes om? Søknadsskjema og frister Klagerett Tilskudd til frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelt formål 1.1 Grunn- og medlemstilskudd 1.2 Ekstraordinært driftstilskudd 1.3 Etableringstilskudd 1.4 Tilskudd til ekstraordinære utviklings- og opplæringstiltak 1.5 Jubileumsgaver 1.6 Arrangementstilskudd Frivillige organisasjoner med kulturformidling eller utvikling av kulturlivet som

Hei, verden!

Velkommen til Bærum Kulturråds nye nettsider. Satt opp i WordPress og har Atahualpa fra BytesForAll Twenty Eleven Suburbia fra WPShower.no Twenty Eleven som tema! Her på nettsidene vil du kunne lese informasjon og nyheter om Kulturrådet og alle medlemmene, som representerer et bredt spekter av kulturen i

Bærum Kulturråd tekstlogo

Bærum Kulturråd er navnet

Bæringen 15. april 2010 skriver følgende: Bærumkulturens fellesråd endrer navn til Bærum Kulturråd, som er paraplyorganisasjonen for all frivillig kultur i kommunen og omfatter cirka 120 organisasjoner innen dans, kor, teater, korps, orkestre, barnekultur, bildende kunst, husflid og kulturvern. Kulturrådet jobber for best mulig vilkår for

Vedtekter vedtatt ved oppstart 18.03.2010

Vedtatt 18.03.2010 (ikke lenger gjeldende). 1. Formål Bærum Kulturråd skal arbeide for kulturens kår og utvikling i Bærum. 2. Oppgaver Bærum Kulturråds fremste oppgaver er å: Representere kulturorganisasjonene i Bærum som talerør overfor kommunale instanser og politiske myndigheter Initiere tiltak som kan bidra til samarbeid organisasjonene imellom Bidra til å øke forståelsen