En annerledes TV-aksjon

TV-aksjonen 2020 går av stabelen søndag 18. oktober og inntektene i år går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia.

Fornebupiloten, Forneburingen 200

Bærum kulturråd uttaler: Helhetlig plan for utvikling av Fornebusamfunnet

Innledning Ambisjonene for Fornebusamfunnet er høye, ref. kommunedelplan 3 (KDP3). Bærum kulturråd deler intensjonen og vil bidra til å styrke kulturens plass og innbyggersamarbeid på Fornebu. Styrking av Fornebusamfunnet er et av kulturrådets prioriterte aktiviteter ref. egen Strategisk handlingsplan 2020-2023: «Bærum har behov for flere arenaer

BKR - Manequin

Kjære kulturvenner i Bærum!

Årsmøtet i Bærum Kulturråd har valgt et nytt styre bestående av fire nye og tre etablerte medlemmer. Ny styreleder er Lars Thorrud, nye styremedlemmer er Christine Amdam, Abida Akhtar Theigen og Cecilie Rønning. Kjersti Tubaas, Marius Stenberg og Pål Horsle var medlemmer også siste år.