BKR Stategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan 2020-2023

Bærum Kulturråd skal bidra til å berøre – begeistre og utfordre  Bærum Kulturråd skal bruke kunst og kultur som sentral kraft til å motvirke utenforskap og polarisering i samfunnet gjennom å skape felles plattformer, felles opplevelser og stedsidentitet. Kunsten kan også speile og uttrykke virkeligheten for ulike deler

Når skolen skaper glede

Når skolen skaper glede

Barneskolen – samlingspunkt i nærmiljøet og barnekultur Ungdomsskolen – ungdomskultur Videregående skole – voksenkultur Med lisens til å ta vare på kulturen er Bærum Kulturråd kulturorganisasjonenes paraplyorganisasjon og fungerer som en forlenget arm til politikere og kommuneadministrasjonen. Rådet er også talerør overfor kommunale

BKR Årsmelding

Bærum Kulturråd Årsmelding 2019

Melding til Årsmøte om Bærum Kulturråds styresammensetning, oppgaver og møtevirksomhet i 2019. Styrets sammensetning Leder Nina GrøholtStyremedlem Jacob Falck (nestleder)Marius StenbergKjersti Tubaas Anne Beathe Ryttersveen Pål Horsle Valgkomite Trine BendixenPaal AlmeJohn Henrik TvedtRevisor Eline Lundgaard Styrets sammensetning representerer bredt innen kulturuttrykkene slik som det står ivedtektene at

BKR Årsmøte

Program og påmelding Årsmøte 2020

Søndag 9. februar er det Årsmøte på Punkt (Fornebupilotens lokaler) på Fornebu, (Forneburingen 200). Program for Årsmøte Fra 17.45            Oppmøte, kaffe og litt å tygge på 18.00-18.45        Foredrag ved Anne Beate Hovind "Hvilken rolle kan kulturlivet spille i utviklingen av gode steder!" 18.45-19.00        Bærum Kulturråds strategi/handlingsplan 19.00                   Årsmøte Påmelding

Julehilsen

Julehilsen fra styre 2019

Kjære alle kulturorganisasjoner Vi er snart ved veis ende av 2019, det stormer mot jul, høytid og nyttårsfestivitas. Her er noen av de sakene vi har jobbet med i 2019 og som vi skal fortsette å holde fokus på også i 2020 Lille scene og teaterhus Endelig skal oppussingen av Lille

Kurs SoMe høsten 2019

Kurs i Sosiale Medier

Torsdag 7. nov kl. 18.00 – 20.00 Sted: Kunnskapssenteret i Sandvika, rom 459 Kurset gir tips om hvordan bruke SoMe best mulig til å markedsføre egen organisasjon til rekruttering og arrangementer og salg av billetter! Elisabeth B Vikanes, <3 Sosiale Medier Med Elisabeth B. Vikanes, <3 Sosiale Medier. Vi inviterer

Bærum kommunevåpen

Bærum kommunes kulturpris

Bærum kommunes kulturpris skal være en påskjønnelse til og stimulans for enkeltpersoner/­organisasjoner som gjennom aktiv kulturinnsats og/eller kunstneriske prestasjoner utover det vanlige, har skapt kunst- og kulturglede og opplevelser for kommunens innbyggere og bidratt til en positiv profilering av Bærum. Kulturprisens størrelse Kulturprisen består av et pengebeløp,