Sandvika Byfest Banner 2018

Kreativ idéworkshop for Sandvika Byfest 2018

Styringsgruppa for Sandvika Byfest inviterer deg til: Kreativ idéworkshop for Sandvika Byfest 2018 Sted: Mellomgulvet, Sentralhallen i Kommunegården - onsdag 14. februar kl.15 - 17 Idéworkshopen ledes av Kirsten Thorseth Poppe, til daglig ansatt i NRK. Forbered deg på fargerike, herlige og morsomme idéer som kan skape tilhørighet og identitet til

Bærum Kulturråd – Årsmelding 2017

Melding til Årsmøte om Bærum Kulturråds styresammensetning, oppgaver og møtevirksomhet i 2017. Styrets sammensetning Leder Nina Grøholt – dans og teater Styremedlem Marius Stenberg – band og orkester Kjersti Tubaas – korps Lisbeth Hansen – kulturarv Jacob Falck – biblioteker og visuell kunst, Infrastrukturer og lokaler Ingebjørg Synnøve Thoresen – håndverk og husflid Kirsti Thoresen

BKR KulturKonferansen 2018 - SE OSS - HØR OSS!

SE OSS – HØR OSS!

KulturKonferansen 2018 Dato: 4. feb Tid: 12.00–16.00++ Sted: Kulturhuset Stabekk Kino Bærum Kulturråd og Bærum kommune – Kultur og samarbeid inviterer til kulturkonferanse for det frivillige kulturlivet i Bærum. Temaet for denne konferansen er hvordan blitt sett og hørt! Hvordan få publikum til å komme på arrangementer? Hvordan bruke sosiale media, både til rekruttering

Bærum Kulturråd ikon

Budsjett for 2018

Inntekter drift Medlemskontingenter 20 000 Støtte drift fra Bærum kommune 100 000 Støtte til daglig leder fra Bærum kommune 100 000 Inntekter drift kr 220 000   Utgifter drift Kulturkonferanse 20 000 Adm daglig leder, 20% 100 000 Styret disp. for studietur 25 000 Administrative utgifter, inkl.abbn. 35 000 Støtte til deltakelse av styret på konferanser 10 000 Drift av nettside og markedsføring 20 000 Diverse 10 000 Utgifter drift kr 220 000   Sandvika, 17. januar 2018 ___________________________________ ___________________________________ Nina Grøholt Marius

Kulturplaner

Bærum Kulturråd: Handlingsplan 2018–2020

Handlingsplan for styret i perioden 2018-2020 Møtevirksomhet I tillegg til sakene som ligger her har styret kontinuerlig dialogmøter, med MIK utvalget, med Kultursjefen og med hennes tjenesteledere, med Rådmannen. Antall møter variere, men minimum 1 gang i året. Vi ønsker også et tett og godt samarbeid med Asker