tilskuddsportalen.no

Kurs om tilskudd og Tilskuddsportalen.no onsdag 6.09. kl 18-20

De fleste trenger økonomisk tilskudd for å satse på nye prosjekter, arrangementer og gode ideer. Tilskuddsportalen.no samler informasjon om ulike tilskuddsordninger du kan søke på, midler fra for eksempel stiftelser, EU-prosjektmidler, fylkeskommunale og statlige ordninger mm. Kommunen abonnerer på tjenesten slik at kommunale tjenester og frivillige organisasjoner

Bærum Kulturråd Årsmøte (standardbilde)

BKR Protokoll fra Årsmøte 2017

Årsmøte ble avholdt torsdag 9. februar 2017 kl 18:00-20:00, Møterom M4/G1, Kommunegården,Sandvika Til stede Anne Marie Orheim, Bærum Husflidsforening Hilde Riksen, Sandvika Barne og ungdomsteater Torild S. Lagerqvist, Sandvika Barne og ungdomsteater Sigrid Eline Odland, Bærum Malerklubb Lucia Pompeiano, Bærum Malerklubb Olaf Wiegels, Lommedalsbanen Ragnar Myrvold, Lommedalsbanen Sverre Sørvåg, Rykkinn og Gullhaug skolekorps Siri Vestnes,

BKR Årsmelding (standardbilde)

Bærum Kulturråd – Årsmelding 2016

Melding til Årsmøte om Bærum Kulturråds styresammensetning, oppgaver og møtevirksomhet i 2016. Styrets sammensetning Leder Nina Grøholt – dans og teater Styremedlem Marius Stenberg – band og orkester Kjersti Tubaas – korps Lisbeth Hansen – kulturarv Jacob Falck – biblioteker og visuell kunst Ingebjørg Synnøve Thoresen – håndverk og husflid Kirsti Thoresen Paasche – kor Valgkomite Styret

KULekalender 2016 3. desember – BærMuDa og Bærum Barneteater/Teaterskole

BærMuDa - Bærum Musikk og Danseteater BærMuDa (de første årene het gruppa Musical Dreams) har satt opp musikalforestillinger siden 1989. Utgangspunktet for var Grav musikkorps. De ønsket å lage en musikalforestilling hvor medlemmene også kunne delta som sangere/­skuespillere/­dansere. Forestillingen ”Musical Dreams” ble en suksess og etterfulgt