Kulturmidler illustrasjon med logo til Bærum Kulturråd og Bærum kommune (banner)

Informasjonsmøte om ordningen «Tilskudd til kulturformål» fra Bærum kommune

Tirsdag 2. februar 2016 kl 18:30-21:00 Kommunegården Sandvika, møterom M4/G1.  Bærum kommune v/Bitte Skage vil orientere om retningslinjer for «Tilskudd til kulturformål» Det gjelder: Overholdelse av frister for innsendelse av søknad og vedlegg Synliggjøring av støtte i alt markedsføringsmateriell både trykket og på nett Rapportering på bruk av midlene Deltakerne kan

Bærum Kulthus scene

Bærum Kulturhus – Arrangørmøte 19. januar 2016 – “Min side”, mva-rutiner og serviceavgift

2016 vil medføre noen endringer for leietakere av Bærum Kulturhus. Disse endringene vil bli presentert 19. januar på Arrangørmøte. Hentet fra Bærum Kulturråds nettside publisert 15. desember 2015. Agenda Vi inviterer til arrangørmøte hos oss i Bærum Kulturhus 19. januar kl. 19.00 på Foajéscenen.  Her vil vi gjennomgå: nye mva-rutiner samt

jul

Julebrev 2015

Da nærmer vi oss slutten på nok et innholdsrikt og kulturelt år! Gjennom året har vi i Bærum Kulturråd jobbet jevnt og trutt med saker vi mener er viktig for kommunens kulturliv. Langtidsplaner Vi hadde et svært spennende og konstruktivt møte med Rådmannen i mars hvor vi ble

Bærum frivilligsentral logo

Hvem fortjener Frivillighetsprisen 2015?

Bærum frivilligsentral oppfordrer privatpersoner og organisasjoner til å komme med forslag til kandidater til årets frivillighetspris. Du må gjerne videreformidle dette i ditt nettverk slik at vi får inn mange gode kandidater. Prisen skal gå til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som med sine

BKR Handlingplaner

BKR Handlingsplan 2015-2017

Handlingsplan 2015-2017 for styret i Bærum Kulturråd. Saker Samarbeids­parter Kommentar Dialogmøter FRIKK Oppfølging av saker som blir tatt opp Dialogmøter Kultursjefen Oppfølging av saker som blir tatt opp Dialogmøter Asker kulturråd Oppfølging av saker som blir tatt opp Forum BKR BKR, Medlemmer Finne møteplasser for sektorene innen frivilligkulturen Innspill til Bærum kommunes Handlingsprogram BKR ønsker at det skal prioriteres mer ressurser til

BKR Revisjonsberetninger

Revisjonsberetning for 2014

Hosle, 11.06.2015, Signert av Revisor Arnulf Eriksen Jeg har revidert årsregnskapet for Bærum Kulturråd, organisasjonsnummer 996 388 786, for regnskapsåret 2014 som viser et overskudd på kr 7051. Jeg har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet. Årsregnskapet består av resultatregnskap og balanse. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk

Styret i BKR 2015

Styret 2015 ble konstituert på styremøtet 13. april 2015. Styret i Bærum Kulturråd er satt sammen av personer med ulik kulturfaglig bakgrunn. Det er viktig at styret har kompetanse i forhold til de forskjellige kulturområder som bibliotek, dans, håndverk, kulturvern, kunst, musikk og teater. Styreleder Nina Grøholt Mobil: 976