Styret 2012

publisert i: Styre og stell | 0

Styret i Bærum Kulturråd er satt sammen av personer med ulik kulturfaglig bakgrunn. Det er viktig at styret har kompetanse i forhold til de forskjellige kulturområder som dans, teater, musikk, bildende kunst og kulturvern. Dette er våre styremedlemmer 2012: Verv … Les mer

Årsmelding 2011

Vedlegg til sak nr. 5  Styrets sammensetning Leder: Nina Grøholt – dans Styremedlem: Jan Marius Stenberg – musikk Mamta Herland – bildende kunst Bjørn Widding – musikk Jacob Falck – musikk Varamedlem: Harald Kolstad – kulturvern Eva Bellis – teater

Bærum Kulturråd er navnet

Bæringen 15. april 2010 skriver følgende: Bærumkulturens fellesråd endrer navn til Bærum Kulturråd, som er paraplyorganisasjonen for all frivillig kultur i kommunen og omfatter cirka 120 organisasjoner innen dans, kor, teater, korps, orkestre, barnekultur, bildende kunst, husflid og kulturvern. Kulturrådet … Les mer

1 5 6 7 8

Som talerør og høringsinstans overfor politikerne og kommune­­administrasjonen trenger vi organisasjonen din i ryggen!