Protokoll Årsmøte i Bærum Kulturråd 26. mars 2015

Årsmøte ble holdt i møterom 326 i Kunnskapssenteret i Sandvika kl 19:00-21:00 Til stede John Bellis Rykte - Rykkinn teater Eva Marie Bellis Bærum Kulturråd/Rykte - Rykkinn teater Helene Bråss Smågardistene Jacob Falck Bærum Kulturråd/Tubakameratene Bernt Fauske Bærums Verk Musikkorps Marit Grefberg Bærum Teaterverksted Marit Grefberg Compagniet Nina Grøholt Bærum Kulturråd/KGB dans & ballett Herman Ekle Lund Musikkflekken/Toothfairy Live AS Anne Kristin Moe Bærum Kulturråd/Bærum Spelemannslag Hilde

BKR Handlingplaner

BKR Handlingsplan 2015-2017

Oppdatert 31. mars 2015 Handlingsplan 2015-2017 for styret i Bærum Kulturråd. Saker Samarbeidsparter Kommentarer Dialogmøter FRIKK Oppfølging av saker som blir tatt opp Dialogmøter Kultursjefen Oppfølging av saker som blir tatt opp Dialogmøter Asker kulturråd Oppfølging av saker som blir tatt opp Forum BKR BKR, Medlemmer Finne møteplasser for sektorene innen frivilligkulturen Innspill til Bærum kommunes Handlingsprogram BKR ønsker at det skal prioriteres

Bærum Kulturråd Årsmøte (standardbilde)

Innkalling til Årsmøte 26. mars 2015

Til kulturorganisasjonene i Bærum Torsdag 26. mars 2015 kl 19:00-21:00 på Kunnskapssenteret 3. etasje ved kantinen. Program for Årsmøte Idemyldring rundt Bærum kommunes vyer for Bærum 2035 Intro ved leder Nina Grøholt Årsmøte Saker på dagsorden: Konstituering Valg av møteleder og referent Valg av 1 representant til å medunderskrive protokollen Årsmelding Regnskap Budsjett Handlingsplan Valg Ved stemmeavgivning har de organisasjonene som

BKR Årsmelding (standardbilde)

Årsmelding 2014

Melding til Årsmøte om Bærum Kulturråds styresammensetning, oppgaver og møtevirksomhet i 2014. Styrets sammensetning Leder Nina Grøholt – dans Styremedlem Jan Marius Stenberg – musikk Nina Vedeler Svendsen – kunst og kunsthåndverk Eva Bellis – teater Jacob Falck – musikk Ingebjørg Synnøve Thoresen – håndverk og husflid Anne Kristin Moe – folkemusikk og kulturarv Valgkomite Styret fikk

Sandvika Byfest 2015 idemyldring

Invitasjon til frokost og kreativ idédugnad om Sandvika Byfest tirsdag 3. mars

Styringsgruppa for Sandvika Byfest inviterer deg til frokost og kreativ idédugnad om Sandvika Byfest 2015 Forbered deg på fargeprakt nye og gærne ideer spektakulær kulturnatt ungdommens byfest grenseløs markedsføring Kalvøya - natt og dag Sted I Mellomgulvet - tirsdag 3. mars kl 08:30–10:30 Frokost fra kl 8:00 Påmelding Innen 27. februar til Send din påmelding til Cecilie Due Hilsen styringsgruppa

Kulturmidler illustrasjon med logo til Bærum Kulturråd og Bærum kommune (banner)

Informasjonsmøte om ordningen «Tilskudd til kulturformål» fra Bærum kommune

I samarbeid med Bærum kommune inviterer vi til informasjonsmøte Torsdag 29. januar 2015 kl 18:00 i Malmskrivergården Sandviksveien 159, 1337 Sandvika Bærum kommune v/Bitte Skage vil orientere om pålegg fra internrevisjonen om innskjerpelser når det gjelder søkers ansvar for overholdelse av føringer i retningslinjer for «Tilskudd til kulturformål»