Danseaktører


Dans er et av rådets satsingsområder, og vår representant vil prioritere fanesaker som danseaktørene ønsker å få gjennomslag for hos politikere.
For å få til dette, er Bærum Kulturråd avhengig å ha aktørene i ryggen.

Det er 8 aktører innen dans i Bærum, og alle har lange og viktige tradisjoner i kommunen vår.


Bærum Kulturråd vil arbeide for å forbedre rammevilkår for daseaktørene, med fokus på:

  • Lokale utøvere på våre fremvisningsarenaer, som blant annet alle scenene under Bærum Kulturhus.
  • Leiepriser og billettavgifter, samt andre rammer som kan ha økonomisk betydning.
  • Oppussing av Lille Scenen, og etter hvert også Sandvika Teater.

Bærum Kulturråd er et talerør for kulturorganisasjoner i Bærum. Vi er også høringsinstans mot politikerne og kommuneadministrasjonen.
Politisk utvalg for Miljø, Idrett og Kultur har tydelig signalisert at innspill fra kulturfeltet blir rettet gjennom kulturrådet.

Derfor trenger vi din organisasjon som medlem.