Bærum Kulturråd – Årsmelding 2018

Melding til Årsmøte om Bærum Kulturråds styresammensetning, oppgaver og møtevirksomhet i 2018. Styrets sammensetning Leder Nina GrøholtStyremedlem Jacob Falck (nestleder)Styremedlem Marius Stenberg Styremedlem Kjersti TubaasStyremedlem Even Trygve HansenStyremedlem Anne Beathe RyttersveenStyremedlem Kavitha Laxmi* Valgkomite Trine Bendixen og Marius Stenberg Revisor … Les mer

Bærum Kulturråd – Årsmelding 2017

Melding til Årsmøte om Bærum Kulturråds styresammensetning, oppgaver og møtevirksomhet i 2017. Styrets sammensetning Leder Nina Grøholt – dans og teater Styremedlem Marius Stenberg – band og orkester Kjersti Tubaas – korps Lisbeth Hansen – kulturarv Jacob Falck – biblioteker … Les mer

SE OSS – HØR OSS!

Dato: 4. feb Tid: 12.00–16.00++ Sted: Kulturhuset Stabekk Kino Bærum Kulturråd og Bærum kommune – Kultur og samarbeid inviterer til kulturkonferanse for det frivillige kulturlivet i Bærum. Temaet for denne konferansen er hvordan blitt sett og hørt! Hvordan få publikum til å komme på arrangementer? Hvordan … Les mer

Budsjett for 2018

Inntekter drift Medlemskontingenter 20 000 Støtte drift fra Bærum kommune 100 000 Støtte til daglig leder fra Bærum kommune 100 000 Inntekter drift kr 220 000   Utgifter drift Kulturkonferanse 20 000 Adm daglig leder, 20% 100 000 Styret disp. for studietur 25 000 … Les mer

Valg av styre for Bærum Kulturråd 2018

Styret Styre består av styreleder og 6 styremedlemmer. Styret for Bærum kulturråd 2017 var slik Nina Grøholt, gjenvalg for 1 år, styreleder og kontaktperson for dans og teater Ingebjørg S Thoresen, gjenvalg for 1 år, styremedlem og nettredaktør, kontaktperson for kunst, … Les mer

BKR Protokoll fra Årsmøte 2017

Årsmøte ble avholdt torsdag 9. februar 2017 kl 18:00-20:00, Møterom M4/G1, Kommunegården,Sandvika Til stede Anne Marie Orheim, Bærum Husflidsforening Hilde Riksen, Sandvika Barne og ungdomsteater Torild S. Lagerqvist, Sandvika Barne og ungdomsteater Sigrid Eline Odland, Bærum Malerklubb Lucia Pompeiano, Bærum … Les mer

1 2 3

Som talerør og høringsinstans overfor politikerne og kommune­­administrasjonen trenger vi organisasjonen din i ryggen!