Program og påmelding Årsmøte 2020

Søndag 9. februar er det Årsmøte på Punkt (Fornebupilotens lokaler) på Fornebu, (Forneburingen 200). Program for Årsmøte Fra 17.45            Oppmøte, kaffe og litt å tygge på 18.00-18.45        Foredrag ved Anne Beate Hovind «Hvilken rolle kan kulturlivet spille i utviklingen av … Les mer

Bærum Kulturråd – Årsmelding 2018

Melding til Årsmøte om Bærum Kulturråds styresammensetning, oppgaver og møtevirksomhet i 2018. Styrets sammensetning Leder Nina GrøholtStyremedlem Jacob Falck (nestleder)Styremedlem Marius Stenberg Styremedlem Kjersti TubaasStyremedlem Even Trygve HansenStyremedlem Anne Beathe RyttersveenStyremedlem Kavitha Laxmi* Valgkomite Trine Bendixen og Marius Stenberg Revisor … Les mer

Bærum Kulturråd – Årsmelding 2017

Melding til Årsmøte om Bærum Kulturråds styresammensetning, oppgaver og møtevirksomhet i 2017. Styrets sammensetning Leder Nina Grøholt – dans og teater Styremedlem Marius Stenberg – band og orkester Kjersti Tubaas – korps Lisbeth Hansen – kulturarv Jacob Falck – biblioteker … Les mer

SE OSS – HØR OSS!

Dato: 4. feb Tid: 12.00–16.00++ Sted: Kulturhuset Stabekk Kino Bærum Kulturråd og Bærum kommune – Kultur og samarbeid inviterer til kulturkonferanse for det frivillige kulturlivet i Bærum. Temaet for denne konferansen er hvordan blitt sett og hørt! Hvordan få publikum til å komme på arrangementer? Hvordan … Les mer

Budsjett for 2018

Inntekter drift Medlemskontingenter 20 000 Støtte drift fra Bærum kommune 100 000 Støtte til daglig leder fra Bærum kommune 100 000 Inntekter drift kr 220 000   Utgifter drift Kulturkonferanse 20 000 Adm daglig leder, 20% 100 000 Styret disp. for studietur 25 000 … Les mer

1 2 3