Årsmelding 2011

Vedlegg til sak nr. 5  Styrets sammensetning Leder: Nina Grøholt – dans Styremedlem: Jan Marius Stenberg – musikk Mamta Herland – bildende kunst Bjørn Widding – musikk Jacob Falck – musikk Varamedlem: Harald Kolstad – kulturvern Eva Bellis – teater

1 2 3

Som talerør og høringsinstans overfor politikerne og kommune­­administrasjonen trenger vi organisasjonen din i ryggen!