Møter

Kulturmidler illustrasjon med logo til Bærum Kulturråd og Bærum kommune (banner)

Informasjonsmøte om ordningen «Tilskudd til kulturformål» fra Bærum kommune

Tirsdag 2. februar 2016 kl 18:30-21:00 Kommunegården Sandvika, møterom M4/G1.  Bærum kommune v/Bitte Skage vil orientere om retningslinjer for «Tilskudd til kulturformål» Det gjelder: Overholdelse av frister for innsendelse av søknad og vedlegg Synliggjøring av støtte i alt markedsføringsmateriell både trykket og på nett Rapportering på bruk av midlene Deltakerne kan

Sandvika Byfest 2015 idemyldring

Invitasjon til frokost og kreativ idédugnad om Sandvika Byfest tirsdag 3. mars

Styringsgruppa for Sandvika Byfest inviterer deg til frokost og kreativ idédugnad om Sandvika Byfest 2015 Forbered deg på fargeprakt nye og gærne ideer spektakulær kulturnatt ungdommens byfest grenseløs markedsføring Kalvøya - natt og dag Sted I Mellomgulvet - tirsdag 3. mars kl 08:30–10:30 Frokost fra kl 8:00 Påmelding Innen 27. februar til Send din påmelding til Cecilie Due Hilsen styringsgruppa

Invitasjon til årsmøte 2014

Vi inviterer til årsmøte 20. mars 2014. I tillegg til årsmøtesakene vil Budstikka komme for å gi en orientering om om sin kulturprofil. Kultursjef Trine Bendixen vil orientere om reviderte kriterier når det gjelder kulturfyrtårsordningen Nærmere beskjed om sted og tidspunkt kommer.