Stemmerett på Årsmøte 2016

I forbindelse med Årsmøte er nå medlemskontingent fakturert ut for 2016 med forfall 15. mars, til de organisasjoner vi har hatt som medlem i 2015, . Alle som vil ha stemmertett på Årsmøte torsdag 17. mars må ha innbetalt medlemskontingenten for … Les mer

Hvem fortjener Frivillighetsprisen 2015?

Bærum frivilligsentral oppfordrer privatpersoner og organisasjoner til å komme med forslag til kandidater til årets frivillighetspris. Du må gjerne videreformidle dette i ditt nettverk slik at vi får inn mange gode kandidater. Prisen skal gå til en initiativrik person, lokal … Les mer

Informasjon om “Tilskudd til kulturformål”

Bitte Skage, Rådgiver kunst og kultur i Bærum kommune oppfordrer til å lese retningslinjer og tilsagnsbrev nøye! Og presiserer at det ikke er snakk om endring av retningslinjene, men en strengere håndheving av disse. Søknadsfrist Hovedsøknadsfrist for å søke tilskudd til … Les mer

Som talerør og høringsinstans overfor politikerne og kommune­­administrasjonen trenger vi organisasjonen din i ryggen!