Informasjon

Når skolen skaper glede

Når skolen skaper glede

Barneskolen – samlingspunkt i nærmiljøet og barnekultur Ungdomsskolen – ungdomskultur Videregående skole – voksenkultur Med lisens til å ta vare på kulturen er Bærum Kulturråd kulturorganisasjonenes paraplyorganisasjon og fungerer som en forlenget arm til politikere og kommuneadministrasjonen. Rådet er også talerør overfor kommunale

Bærum frivilligsentral logo

Hvem fortjener Frivillighetsprisen 2015?

Bærum frivilligsentral oppfordrer privatpersoner og organisasjoner til å komme med forslag til kandidater til årets frivillighetspris. Du må gjerne videreformidle dette i ditt nettverk slik at vi får inn mange gode kandidater. Prisen skal gå til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som med sine

Kulturmidler illustrasjon med logo til Bærum Kulturråd og Bærum kommune (banner)

Informasjonsmøte om ordningen «Tilskudd til kulturformål» fra Bærum kommune

I samarbeid med Bærum kommune inviterer vi til informasjonsmøte Torsdag 29. januar 2015 kl 18:00 i Malmskrivergården Sandviksveien 159, 1337 Sandvika Bærum kommune v/Bitte Skage vil orientere om pålegg fra internrevisjonen om innskjerpelser når det gjelder søkers ansvar for overholdelse av føringer i retningslinjer for «Tilskudd til kulturformål»