Kulturpolitikk

Fornebupiloten, Forneburingen 200

Bærum kulturråd uttaler: Helhetlig plan for utvikling av Fornebusamfunnet

Innledning Ambisjonene for Fornebusamfunnet er høye, ref. kommunedelplan 3 (KDP3). Bærum kulturråd deler intensjonen og vil bidra til å styrke kulturens plass og innbyggersamarbeid på Fornebu. Styrking av Fornebusamfunnet er et av kulturrådets prioriterte aktiviteter ref. egen Strategisk handlingsplan 2020-2023: «Bærum har behov for flere arenaer

Protokoll fra møte i FRIKK 22.5.2012 (Se sak 31)

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET MØTEPROTOKOLL SEKTORUTVALG FRIVILLIGHET, IDRETT, KULTUR OG KIRKE 22.05.2012 kl 19:00 Dato: 24.5.2012 Møteleder: Morten Skauge (H) Følgende medlemmer møtte: H Merete Skaug, Henriette Caroline Tønsberg, Liv Skrede, Magnus Ramstad Dahl Ap Kari B. Seljelid, Tone Kristin Grøv Frp Helene Abusdal V/Krf/Pp Wolfgang Plagge (V) frem til kl. 1945 SV Harald Sævareid Følgende medlemmer hadde forfall: H Morten Dahl-Hansen,

Kommunens satsing på barn og unge

Brev til Sektorutvalget for Barn og Unge Et av Bærum Kulturråd sine fokusområder er barns oppvekst og muligheter for kulturutvikling. Vi er spesielt opptatt av langsiktig utvikling av en god struktur. Vi husker godt hvor stolte vi i Bærum var den gang vi var en foregangskommune