Kulturpris

Bærum kommunevåpen

Bærum kommunes kulturpris

Bærum kommunes kulturpris skal være en påskjønnelse til og stimulans for enkeltpersoner/­organisasjoner som gjennom aktiv kulturinnsats og/eller kunstneriske prestasjoner utover det vanlige, har skapt kunst- og kulturglede og opplevelser for kommunens innbyggere og bidratt til en positiv profilering av Bærum. Kulturprisens størrelse Kulturprisen består av et pengebeløp,