Strategi og handlingsplan 2020-2023

publisert i: Planer 0

Bærum Kulturråd skal bidra til å berøre – begeistre og utfordre  Bærum Kulturråd skal bruke kunst og kultur som sentral kraft til å motvirke utenforskap og polarisering i samfunnet gjennom å skape felles plattformer, felles opplevelser og stedsidentitet. Kunsten kan … Les mer

Bærum Kulturråd: Handlingsplan 2018–2020

publisert i: Planer 0

Handlingsplan for styret i perioden 2018-2020 Møtevirksomhet I tillegg til sakene som ligger her har styret kontinuerlig dialogmøter, med MIK utvalget, med Kultursjefen og med hennes tjenesteledere, med Rådmannen. Antall møter variere, men minimum 1 gang i året. Vi ønsker … Les mer

BKR Handlingsplan 2015-2017

publisert i: Planer 0

Oppdatert 31. mars 2015 Handlingsplan 2015-2017 for styret i Bærum Kulturråd. Saker Samarbeidsparter Kommentarer Dialogmøter FRIKK Oppfølging av saker som blir tatt opp Dialogmøter Kultursjefen Oppfølging av saker som blir tatt opp Dialogmøter Asker kulturråd Oppfølging av saker som blir … Les mer

Handlingsprogram 2015-2018 i Bærum kommune

publisert i: Planer 0

Vedlagt Rådmannens forslag til handlingsprogram for 2015-2018. Punkt 6 Sektor frivillighet, idrett, kultur og kirke på side 88 og spesielt 6.2 Kultur og fritid på side 89. Handlingsprogram 2015-2018 rådmannens forslag

Kulturmelding 2013 – 2023

publisert i: Planer 0

Bærum Kommune har fått ny kulurmelding. Denne skal vi jobbe etter de kommende 10 årene. I løpet av våren 2014 skal kommunen i samarbeid med Bærum Kulturråd utarbeide handlingsplan for kommende kommunale planperiode. Her kan du lese hele kulturmeldingen, som … Les mer

Kulturanleggsplan for Bærum 2013-2016

publisert i: Planer 0

Kulturanleggsplanen inneholder kortsiktige planer med tiltak som strekker seg over en 3 års periode, og mer langsiktige planer med tiltak der satsinger og prioriteringer kommer må ses i sammenheng med kommunens handlingsplaner, da anleggsplanen pr i dag kun har en … Les mer