Rådet informerer

olabilløp under Sandvika Byfest

Kulturoperatørene

Ønsker du å bidra som kulturkontakt i en av kommunens pleie- og omsorgsinstitusjoner er det også mulig ved å være med i Kulturoperatørene. Opplæring: Deltakere i Kulturoperatørene vil få tilbud om kurs i: Sceneteknikk – lyd og lys City dressing - hvordan pynte byen/stedet til fest! Informasjon/markedsføring Foto-dokumentasjon Det er også tilbud

Bærum Kulturråd tekstlogo

Bærum Kulturråd er navnet

Bæringen 15. april 2010 skriver følgende: Bærumkulturens fellesråd endrer navn til Bærum Kulturråd, som er paraplyorganisasjonen for all frivillig kultur i kommunen og omfatter cirka 120 organisasjoner innen dans, kor, teater, korps, orkestre, barnekultur, bildende kunst, husflid og kulturvern. Kulturrådet jobber for best mulig vilkår for