Støtteordninger

tilskuddsportalen.no

Kurs om tilskudd og Tilskuddsportalen.no onsdag 6.09. kl 18-20

De fleste trenger økonomisk tilskudd for å satse på nye prosjekter, arrangementer og gode ideer. Tilskuddsportalen.no samler informasjon om ulike tilskuddsordninger du kan søke på, midler fra for eksempel stiftelser, EU-prosjektmidler, fylkeskommunale og statlige ordninger mm. Kommunen abonnerer på tjenesten slik at kommunale tjenester og frivillige organisasjoner

Kulturmidler illustrasjon med logo til Bærum Kulturråd og Bærum kommune (banner)

Informasjonsmøte om ordningen «Tilskudd til kulturformål» fra Bærum kommune

Tirsdag 2. februar 2016 kl 18:30-21:00 Kommunegården Sandvika, møterom M4/G1.  Bærum kommune v/Bitte Skage vil orientere om retningslinjer for «Tilskudd til kulturformål» Det gjelder: Overholdelse av frister for innsendelse av søknad og vedlegg Synliggjøring av støtte i alt markedsføringsmateriell både trykket og på nett Rapportering på bruk av midlene Deltakerne kan

Kulturmidler illustrasjon med logo til Bærum Kulturråd og Bærum kommune (banner)

Informasjonsmøte om ordningen «Tilskudd til kulturformål» fra Bærum kommune

I samarbeid med Bærum kommune inviterer vi til informasjonsmøte Torsdag 29. januar 2015 kl 18:00 i Malmskrivergården Sandviksveien 159, 1337 Sandvika Bærum kommune v/Bitte Skage vil orientere om pålegg fra internrevisjonen om innskjerpelser når det gjelder søkers ansvar for overholdelse av føringer i retningslinjer for «Tilskudd til kulturformål»

Retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål

Gjelder fra 1. januar 2012. Innholdsfortegnelse Formål Generelle vilkår Retningslinjenes gyldighetsområde Hva slags tilskudd kan det søkes om? Søknadsskjema og frister Klagerett Tilskudd til frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelt formål 1.1 Grunn- og medlemstilskudd 1.2 Ekstraordinært driftstilskudd 1.3 Etableringstilskudd 1.4 Tilskudd til ekstraordinære utviklings- og opplæringstiltak 1.5 Jubileumsgaver 1.6 Arrangementstilskudd Frivillige organisasjoner med kulturformidling eller utvikling av kulturlivet som