Styre og stell

Styret i BKR 2015

Styret 2015 ble konstituert på styremøtet 13. april 2015. Styret i Bærum Kulturråd er satt sammen av personer med ulik kulturfaglig bakgrunn. Det er viktig at styret har kompetanse i forhold til de forskjellige kulturområder som bibliotek, dans, håndverk, kulturvern, kunst, musikk og teater. Styreleder Nina Grøholt Mobil: 976

Styret 2014

Styret 2014 ble konstituert på styremøtet 10. april 2014. STYRELEDER Nina Grøholt Mobil: 976 76 996 Representerer Dans   STYREMEDLEM Eva Marie Bellis Mobil: 918 77 356 Representerer Teater   STYREMEDLEM Jacob Falck Mobil: 957 45 683 Representerer Musikk   STYREMEDLEM Anne Kristin Moe Mobil: 951 41 894 Representerer Folkemusikk og kulturarv   STYREMEDLEM Nina Vedeler Svendsen Mobil: 958 70 701 Representerer Kunst og kunsthåndverk   STYREMEDLEM - KASSERER Marius Stenberg Mobil: 977 44 973 Representerer Musikk   STYREMEDLEM - NETTREDAKTØR Ingebjørg Synnøve Thoresen Mobil:

Styret 2013

Verv Navn Telefon representerer denne organisasjonen Styreleder  Nina Grøholt  976 76 996 KGB Dans og Ballett Eva Marie Bellis 918 77 356 Rykkinn Teater Harald Kolstad 918 00 422 Asker og Bærum Historielag Jacob Falck 957 45 683 Evje Skoles Musikkorps/Tubakameratene Nina Vedeler Svendsen 958 70 701 Bærum Kunsthåndverk Kristin Runde Sunde 480 69 372 BærMuDa Mini Marius Stenberg 977 44 973 Prime Time Orchestra Daglig leder Harriet Carlin 958 59 658

Designmal for BKR

Designmalen for Bærum Kulturråd er etablert rundt logoen og mottoet for rådet. I dette innlegget finner du all informasjon og filer til bruk ved utforming av nettsted og skriftlig materiell, som visitkort for styremedlemmer og andre presentasjonsmateriell. Logoen Selve logoen er en sammensetning av BKR i mørk koks

Styret 2012

Styret i Bærum Kulturråd er satt sammen av personer med ulik kulturfaglig bakgrunn. Det er viktig at styret har kompetanse i forhold til de forskjellige kulturområder som dans, teater, musikk, bildende kunst og kulturvern. Dette er våre styremedlemmer 2012: Verv Navn Telefon representerer denne organisasjonen Styreleder  Nina Grøholt  976 76 996 KGB Dans