Vedtekter vedtatt ved oppstart 18.03.2010

publisert i: Vedtekter 0

Vedtatt 18.03.2010 (ikke lenger gjeldende). 1. Formål Bærum Kulturråd skal arbeide for kulturens kår og utvikling i Bærum. 2. Oppgaver Bærum Kulturråds fremste oppgaver er å: Representere kulturorganisasjonene i Bærum som talerør overfor kommunale instanser og politiske myndigheter Initiere tiltak … Les mer