Kor og Teater

 

Kor og teater er to av rådets satsingsområder, og våre representanter vil prioritere fanesaker som aktørene ønsker å få gjennomslag for hos politikere.
For å få til dette, er Bærum Kulturråd avhengig å ha korene i ryggen.

Det er 27 kor og 15 teateraktører i Bærum, og alle har lange og viktige tradisjoner i kommunen vår.


Bærum Kulturråd vil arbeide for å forbedre rammevilkår for aktørene, herunder prioritere

  • øvings- og fremføringlokaler
  • økonomiske vilkår
  • effektivisering og tilpasning av korenes behov til musikk- og kulturskolesamarbeidet.

Bærum Kulturråd er et talerør for kulturorganisasjoner i Bærum. Vi er også høringsinstans mot politikerne og kommuneadministrasjonen.
Politisk utvalg for Miljø, Idrett og Kultur har tydelig signalisert at innspill fra kulturfeltet blir rettet gjennom kulturrådet.
Derfor trenger vi din organisasjon som medlem.