Trenger du tilskudd?


Vi har en veiviser for hvordan du kan søke penger:

Som regel må det være en organisasjon som søker.

Dere må ha en god idé.

Skriv en søknad som tydelig viser
til formål og ønsket oppnåelse.

Det hjelper å samarbeide med andre.

Søk tilskudd.

Skriv en rapport på det du har oppnådd og vis til regnskap.
Tilskuddsordninger

forslag til steder du kan søke midler:


Bærum kommunevåpen

Tilskudd til arrangement eller prosjekt – løpende

Sikrer at medlemmene får anledning til ny utvikling gjennom fremføring.

Bærum kommunevåpen

Tilskudd til kulturformål

Bærum kommune yter tilskudd til kulturformål. Tilskudd vil bli gitt i henhold til politiske føringer som ligger til grunn for kommunens kulturpolitikk.

Inkludering i kulturliv

Tilskudd til styrking av barn og unges mulighet for å delta på fellesarenaer innen kunst- og kulturaktiviteter.

Støtte og tilskudd

Viken fylkeskommune gir støtte til gjennomføring av tiltak for publikumsutvikling i fylket.

Tilskuddsordninger

Det største organet man kan søke penger fra på landsbasis.

tilskuddsportalen.no

Støtte og tilskudd

Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe effektivt og lykkes i å vinne tilskudd til dine prosjekt.

Bærum kommune tilbyr tilgang til lokale lag og foreninger.

musikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

Bufdir logo

Fritidsstipend

Bærum kommune ønsker at alle barn og unge skal ha samme valgmulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi.