Hvorfor Tilskuddsportalen.no

De fleste trenger økonomisk tilskudd for å satse på nye prosjekter, arrangementer og gode ideer.

Tilskuddsportalen.no samler informasjon om ulike tilskuddsordninger du kan søke på, midler fra for eksempel stiftelser, EU-prosjektmidler, fylkeskommunale og statlige ordninger mm.

Bærum kommune abonnerer på tjenesten slik at kommunale tjenester og frivillige organisasjoner i Bærum får gratis tilgang til portalen.

Ta en titt på hvordan du bruker Tilskuddsportalen.no før du registrerer deg som bruker.

Hvordan bruke Tilskuddsportalen.no