Kulturarv og -vern

 

Kulturarv og -vern er et av rådets satsingsområder, noe som inkluderer arbeidet til historielag, museums-foreninger, spellemannslag og leikarringer.

Vi vil prioritere fanesaker som organisasjonene som driver med kulturarv og -vern ønsker å få gjennomslag ovenfor politikere.
For å få til dette, er Bærum kulturråd avhengig å ha organisasjonene i ryggen.

 

Lommedalsbanen

 

 

 

 

 

 

 

 

Bærum kulturråd vil arbeide for å forbedrede rammevilkår for organisasjonene som driver med kulturarv og -vern, herunder

 

  • Møteplasser for tradisjonsutøving og formidling
  • Organisasjonens økonomiske vilkår
  • Tilpasning av organisasjonens behov til kulturskolesamarbeidet