Kor er et av rådets satsingsområder, og våre representanter vil prioritere fanesaker som korene ønsker å få gjennomslag for hos politikere. For å få til dette, er Bærum Kulturråd avhengig å ha korene i ryggen.

Det er 27 kor i Bærum, og alle har lange og viktige tradisjoner i kommunen vår.

Nordisk aften med Sandvikakoret 15.11.2015
Nordisk aften med Sandvikakoret 15.11.2015

 

Bærum Kulturråd vil arbeide for å forbedre rammevilkår for korene, herunder prioritere

  • øvings- og fremføringlokaler
  • økonomiske vilkår
  • effektivisering og tilpasning av korenes behov til musikk- og kulturskolesamarbeidet.

Bærum Kulturråd er et talerør for kulturorganisasjoner i Bærum. Vi er også høringsinstans mot politikerne og kommuneadministrasjonen.

Politisk utvalg for Miljø, Idrett og Kultur har tydelig signalisert at innspill fra kulturfeltet blir rettet gjennom kulturrådet.

Derfor trenger vi din organisasjon som medlem.

Bli medlem

Engasjerte styremedlemmer

Styret i Bærum Kulturråd er satt sammen av personer med ulik kulturfaglig bakgrunn.

Kor er representert med Kirsti Thoresen Paasche.

Mobil: 992 85 975

Kirsti Thoresen Paasche er utdannet innenfor administrasjon og ledelse og har jobbet i forskjellige roller i mange bransjer, store og små bedrifter, både i privat og offentlig virksomhet.

Hun har bred erfaring med arrangementer i inn- og utland, både reiser, møter og konsertprosjekter.

Hun leder i SandvikaKoret i flere år, «alltid» sunget i kor, også deltatt i korprosjekter med Bærum korverksted og Verdenskoret.

Hun har hatt  barn i korps i mange år og vært med i styre og arrangementskopmiteer.

Hun er korenes talerør, og vil være aktiv mot alle kor i Bærum for å få fremmet de viktigste sakene korene er opptatt av.