Kor og teater er to av rådets satsingsområder, og våre representanter vil prioritere fanesaker som aktørene ønsker å få gjennomslag for hos politikere. For å få til dette, er Bærum Kulturråd avhengig å ha korene i ryggen.

Det er 27 kor og 15 teateraktører i Bærum, og alle har lange og viktige tradisjoner i kommunen vår.

BærMuDa - Bærum Musikk og Danseteater

 

Bærum Kulturråd vil arbeide for å forbedre rammevilkår for aktørene, herunder prioritere

  • øvings- og fremføringlokaler
  • økonomiske vilkår
  • effektivisering og tilpasning av korenes behov til musikk- og kulturskolesamarbeidet.

Bærum Kulturråd er et talerør for kulturorganisasjoner i Bærum. Vi er også høringsinstans mot politikerne og kommuneadministrasjonen.

Politisk utvalg for Miljø, Idrett og Kultur har tydelig signalisert at innspill fra kulturfeltet blir rettet gjennom kulturrådet.

Derfor trenger vi din organisasjon som medlem.

Bli medlem

Engasjerte styremedlemmer

Styret i Bærum Kulturråd er satt sammen av personer med ulik kulturfaglig bakgrunn.

Kor er representert med Anne Beathe. Hun var med å starte Bærum musikk- og danseteater (BærMuDa) i 1989 og har vært med på alle oppsetningene. BærMuDa er en teatergruppe for voksne, og gruppen driver med musikalteater.

Hun har vært aktiv i korps siden hun var ni år og etter hvert storband. I dag spiller hun trombone i Grav storband, i tillegg til BærMuDa. Anne Beathe er nestleder i BærMuDa sitt styre, og hun er varamedlem i styret til Akershus amatørteaterråd.

Hun er aktørenes talerør, og vil være aktiv mot alle kor i Bærum for å få fremmet de viktigste sakene korene er opptatt av.