Kulturarv og -vern er et av rådets satsingsområder, noe som inkluderer arbeidet til historielag, museums-foreninger, spellemannslag og leikarringer.

Vi vil prioritere fanesaker som organisasjonene som driver med kulturarv og -vern ønsker å få gjennomslag ovenfor politikere. For å få til dette, er Bærum kulturråd avhengig å ha organisasjonene i ryggen.

Lommedalsbanen
Lommedalsbanen, Akershusmuseene

Bærum kulturråd vil arbeide for å forbedrede rammevilkår for organisasjonene som driver med kulturarv og -vern, herunder

  • Møteplasser for tradisjonsutøving og formidling
  • Organisasjonenes økonomiske vilkår
  • Tilpasning av organisasjonenes behov til kulturskolesamarbeidet

Bærum Kulturråd er et talerør for kulturorganisasjoner i Bærum. Vi er også høringsinstans mot politikerne og kommuneadministrasjonen.

Politisk utvalg for Miljø, Idrett og Kultur har tydelig signalisert at innspill fra kulturfeltet blir rettet gjennom kulturrådet.

Derfor trenger vi din organisasjon som medlem.

Bli medlem

Even Trygve Hansen styremedlemEngasjerte styremedlemmer

Styret i Bærum Kulturråd er satt sammen av personer med ulik kulturfaglig bakgrunn.

Kulturarv og -vernfeltet er representert med Even Trygve Hansen, som vil være aktiv for å fremme sakene som organisasjonene på feltet er opptatt av.

Even Trygve har bred erfaring fra medie- og kommunikasjonsbransjen. Fra 2013 var han knyttet til Holocaustsenteret som spesialrådgiver.

Musikk er også en viktig del og han har i en årrekke spilt i band som fokuserer på tidlig stil fra 1960-tallet og han er opptatt av kulturarv og -vern.