Kunst og håndverk er et av rådets satsingsområder, noe som inkluderer arbeidet til kunst- og håndverksforeninger, samt utøvende kunstnere og håndverkere.

Vi vil prioritere fanesaker som organisasjoner og enkeltaktører innen kunst og håndverk ønsker å få gjennomslag for ovenfor politikere. For å få til dette, er Bærum Kulturråd avhengig å ha enkeltstående kunstnere og organisasjonene i ryggen.

To par hender
Enkel veving med to tråder

Bærum kulturråd vil arbeide for å forbedrede rammevilkår for organisasjonene som driver med kunst og håndverk, herunder

  • Møteplasser for tradisjonsutøving og formidling
  • Organisasjonenes økonomiske vilkår
  • Tilpasning av organisasjonenes behov til kulturskolesamarbeidet

Bærum Kulturråd er et talerør for kulturorganisasjoner i Bærum. Vi er også høringsinstans mot politikerne og kommuneadministrasjonen.

Politisk utvalg for Miljø, Idrett og Kultur har tydelig signalisert at innspill fra kulturfeltet blir rettet gjennom kulturrådet.

Derfor trenger vi din organisasjon som medlem.

Bli medlem