Korps og orkester er to av rådets satsingsområder, og våre representanter vil prioritere fanesaker som disse ønsker å få gjennomslag for hos politikere. For å få til dette, er Bærum Kulturråd avhengig å ha dere i ryggen.

Det er 37 korps og orkestre i Bærum, og alle har lange og viktige tradisjoner i kommunen vår.

Aspiranter til Hosle Skolekorps
Aspiranter i Hosle Skolekorps

 

Bærum Kulturråd vil arbeide for å forbedre rammevilkår for musikkutøvere, herunder prioritere

  • øvings- og fremføringlokaler
  • økonomiske vilkår
  • effektivisering og tilpasning av korpsenes behov til musikk- og kulturskolesamarbeidet.

Bærum Kulturråd er et talerør for kulturorganisasjoner i Bærum. Vi er også høringsinstans mot politikerne og kommuneadministrasjonen.

Politisk utvalg for Miljø, Idrett og Kultur har tydelig signalisert at innspill fra kulturfeltet blir rettet gjennom kulturrådet.

Derfor trenger vi din organisasjon som medlem.

Bli medlem

Engasjerte styremedlemmer

Styret i Bærum Kulturråd er satt sammen av personer med ulik kulturfaglig bakgrunn.

Musikkfeltet er sterkt representert med både Marius Stenberg og Kjersti Tubaas.

Kjersti Tubaas

Sistnevnte er korpsenes talerør, og vil være aktiv mot alle korps i Bærum for å få fremmet de viktigste sakene korpsene er opptatt av.

Kjersti Tubaas er utdannet musiker, og har i flere år vært profesjonell musiker i Forsvarets korps og orkestrene i Norge. Nå er hun kommunikasjonssjef for Kulturetaten i Oslo kommune, har aktive barn i korps, og er styreleder i Hosle skolekorps.

Marius Stenberg styremedlem

Marius Stenberg er utdannet innen administrasjon og økonomi, startet i Eikeli Skolekorps deretter Stabekk Janitsjarorkester, og har viet mesteparten av sin fritid til musikken.

Han startet og har siden ledet Stabekk Storband nåværende Prime Time Orchestra, et av Norges ledende amatørorkester.

De ti siste årene har han sittet i styret i Bærum Kulturråd, og er medlem av brukerstyret i Stabekk Kulturhus. Som frivillig har han vært med å starte opp Musikkflekken, Sandvika Storbandfestival og Sandvika Byfest og har hatt ansvaret for Parkdansen.

Gjennom Bærum Kulturråd er han opptatt av gode lokaler for musikere og orkester, og jobber for kortreist kultur i kommunen.