Korps og orkester er to av rådets satsingsområder, og våre representanter vil prioritere fanesaker som disse ønsker å få gjennomslag for hos politikere. For å få til dette, er Bærum Kulturråd avhengig å ha dere i ryggen.

Det er 37 korps og orkestre i Bærum, og alle har lange og viktige tradisjoner i kommunen vår.

Aspiranter til Hosle Skolekorps
Aspiranter i Hosle Skolekorps

Bærum Kulturråd vil arbeide for å forbedre rammevilkår for musikkutøvere, herunder prioritere

  • øvings- og fremføringlokaler
  • økonomiske vilkår
  • effektivisering og tilpasning av korpsenes behov til musikk- og kulturskolesamarbeidet.

Bærum Kulturråd er et talerør for kulturorganisasjoner i Bærum. Vi er også høringsinstans mot politikerne og kommuneadministrasjonen.

Politisk utvalg for Miljø, Idrett og Kultur har tydelig signalisert at innspill fra kulturfeltet blir rettet gjennom kulturrådet.

Derfor trenger vi din organisasjon som medlem.

Bli medlem