Lokaliteter og infrastruktur er to av rådets satsingsområder, og vår representant vil prioritere arbeidet med disse fanesakene for alle våre medlemsorganisasjoner for å få gjennomslag for hos politikere. For å få til dette, er Bærum Kulturråd avhengig å ha aktørene i ryggen.

Det er flere aktører i Bærum, og alle har lange og viktige tradisjoner i kommunen vår.

Bærum kulturråd vil arbeide for å forbedrede rammevilkår for organisasjonene som driver med kulturarv, herunder:

  • Egnede lokaliteter for øving og formidling
  • Møteplasser for tradisjonsutøving og formidling
  • Infrastruktur i nærmiljøet

Bærum Kulturråd er et talerør for kulturorganisasjoner i Bærum. Vi er også høringsinstans mot politikerne og kommuneadministrasjonen.

Politisk utvalg for Miljø, Idrett og Kultur har tydelig signalisert at innspill fra kulturfeltet blir rettet gjennom kulturrådet.

Derfor trenger vi din organisasjon som medlem.

Bli medlem