Kunst og håndtverk


Kunst og håndverk er et av rådets satsingsområder, noe som inkluderer arbeidet til kunst- og håndverksforeninger,
samt utøvende kunstnere og håndverkere.

Vi vil prioritere fanesaker som organisasjoner og enkeltaktører innen kunst og håndverk ønsker å få gjennomslag for ovenfor politikere.

For å få til dette, er Bærum Kulturråd avhengig å ha enkeltstående kunstnere og organisasjonene i ryggen.

To par hender

Bærum kulturråd vil arbeide for å forbedrede rammevilkår for organisasjonene som driver med kunst og håndverk, herunder

  • Møteplasser for tradisjonsutøving og formidling
  • Organisasjonenes økonomiske vilkår
  • Tilpasning av organisasjonenes behov til kulturskolesamarbeidet