Eikeli og Eiksmarka skolekorps

Eikeli og Eiksmarka skolekorps


Eikeli og Eiksmarka skolekorps har en lang historie som en viktig organisasjon i nærmiljøet.Eiksmarka skolekorps ble stiftet i 1952, midt under «byggeboomen» på Eiksmarka. Den nye Eiksmarka skole ble først innviet året etter. Eikeli barneskole var blitt innviet 1962 og Eikeli skolekorps ble stiftet på nyåret 1963.Korpsene eksisterte side om side i mange år, men innledet et samarbeid fra midten av 90-tallet. Samarbeidet ble i løpet av de neste 20 årene tettere og tettere til de to korpsene i praksis fungerte som ett skolekorps. Fellesnavnet som ble brukt var Eikeli og Eiksmarka skolekorps.I 2013 ble det satt ned en komité med mandat til å utrede dette. Komitéen anbefalte sammenslåing, og på felles årsmøte den 7. april 2014 ble korpsene formelt slått sammen til ett korps: Eikeli og Eiksmarka skolekorps.