Grav litteratur- og teatergruppe

Grav litteratur- og teatergruppe


Gruppen definerer seg ikke som et rent barne- og ungdomsteater, men som en aktivitet som ønsker å gi del i kulturarven gjennom fordypning i og direkte møte med litteratur og musikk: lytte til fortelling, eventyr, myter, fremføring av dikt, drama, dans, sanger. I kontinuerlig virksomhet i 22 år i 2015.