Rykkinn og Gullhaug Skolekorps

Rykkinn og Gullhaug Skolekorps


Rykkinn og Gullhaug skolekorps rekrutterer gutter og jenter fra skolene Rykkinn og Gullhaug. Gommerud skolekorps ble stiftet 8. februar 1973, og opptrådte første gang på en juletrefest i 1973. I 1978 ble navnet endret til Gommerud og Berger skolekorps. I 2007 ble korpset også Gullhaug skoles korps, derfor dagens navn Rykkinn og Gullhaug skolekorps.