Skui og Emma Hjorth skolekorps

Skui og Emma Hjorth skolekorps


Vi er et brassband, med ambisjoner om å lage et godt og inspirerende miljø for både musikanter og foreldre samtidig som vi utfordrer oss selv musikalsk.

Korpset ble etablert i 1917. For å tydeligere markere tilhørigheten til både Skui skole og Emma Hjorth skole, endret korpset navn fra Skui Juniorkorps til Skui og Emma Hjorth skolekorps i 2013.,

Vi har om lag 50 musikanter fordelt på hovedkorps, juniorkorps og aspirantkorps. I tillegg har vi et tett samarbeid med de "voksne" i Skui Brassband. Hovedkorpset deltar regelmessig i konkurranser; årlig i Distriktmesterskapet og noen ganger i NM.